Projektledning

Under 2021-2022 har jag varit med och byggt upp verksamheten runt föreningen Kinnekulletuftakademi. Jag har också byggt upp hemsida, gjort logga, grafisk profil och marknadsplan till www.kinnekulletuftakademi.se

Under 2020-2021 planerade, strukturerade och byggde jag hemsidor i wordpress för journalisten www.karinsodergren.se, guide/journalisten www.sophieheine.se och elektrikern www.oskarsspanning.se till de sistnämnda fick jag även fixa en logga.

 
Projektledde 2013-14 arbetet med att ta fram en ny grafisk profil för Miljöpartiet de gröna i samarbete med reklambyrån Locomotive – inklusive förstudie inom organisationen och implementering och förankring av profilen när den var klar. Allt skedde inom ramen för min anställning som materialansvarig för Miljöpartiet de grönas riksorganisation.

 

Projektledde under hösten 2017 arbetet med att ta fram en ny hemsida till frilansjournalisten och författaren Katarina Bjärvall –  inklusive bygge av nya sidan i WordPress och flytt från tidigare hemsida.
Projektledare i projektledningsgruppen för Miljöpartiet de Grönas mellanvalskampanj 2010-2014
250 000 samtal tillsammans med Helena Lundberg och partisekreterare Anders Wallner. Huvudansvar för allt kampanjmaterial som producerades inom kampanjens fyra samtalsämnen.

 

TEATERPRODUCENT

Producent, fotograf och formgivare av marknadsmaterial och program till
föreställningarna Lycka till med allt, Shirley Valentin, Krokus och Knall
samt Den genomskinlige Dvärgen för Folkteatern i Göteborg 2008-2009
Även ansvarig för turnéläggning och marknadsföring av gästspelsscenen.

   

Producent för Allikateaterns föreställningar Porten mot väster, Isbjörnarna och Familjen bra. 2004-2010 Även foto, form och illustration av affischer, program och marknadsmaterial för Allikateaterns teaterföreställningar Porten mot väster, Isbjörnarna, Familjen Bra, Kvarnbyn, I huvudet på Linné, Kafka 125, Bättre utan hund, Darwins Dilemma, Julia, och Från regnormarnas liv. Samt utformning av ny logga, grafisk profil och hemsida för allikateatern.nu och kunskapsteater.nu.