Form

FESTIVALMATERIAL

PRODUKTDESIGN

SKIVOMSLAG

TEATERAFFISCHER

PROFILPRODUKTER

LOGGOR

TEATERPROGRAM
Sättning och porträttfotografering till programblad Shotcuts, Folkteatern i Göteborg

Formgivning och porträttfotografering till programblad/trevik Från Regnormars liv, Allikateatern

Formgivning och föreställningsfortografering till programblad/fyrvik Kafka 125 och Bättre utan hund, Allikateatern

Formgivning och föreställningsfortografering till programblad/trevik Porten mot väster, Allikateatern

Formgivning och föreställningsfortografering till programblad/trevik Familjen bra, Allikateatern

TIDNINGAR

Omslags- och reportagefotografering samt annonsproduktion till Miljöpartiet de grönas medlemstidning Grönt

Annonsansvarig samt omslags- och reportagefotografering för Missionsförbundets tidning Sändaren Även redaktör för sommarbilagan inklusive formgivare, skribent och illustratör.

Omslags- och reportagefotografering till medlemstidningen Sverox.

Redaktör, fotograf, skribent, illustratör och formgivare till Miljöpartiet de gröna i Göteborgs medlemstidning Maskrosbladet

Redaktör, fotograf, skribent, illustratör och formgivare till lajvtidningen Fea Livia.

Redaktör, skribent, illustratör och formgivare till Nockes lajvförenings medlemsblad NLF.

BÖCKER

Sättning, illustration, foto och originalframställning av inlagor för Bok och Webb, inklusive arbete med filmer som hörde till boken På Torget – sminkös, rekvisitör och stillbildsfotograf under filminspelningarna.

Sättning och originalframställning av inlagor och omslag för B Wahlströms Bokförlag. Även övrigt marknadsföringsarbete – exempelvis i monter på bokmässor.

Sättning och originalframställning av inlagor för LT:s Förlag. Även övrigt marknadsföringsarbete – exempelvis i monter på bokmässor.

FOTOGRAVYR – TORRNÅLSGRAVYR