Projektledare

Sedan våren 2023 har jag varit anställd för Medeltidsveckan på Gotland som producent och kommunikatör. Det är ett omfattande och varierande arbete som innebär allt från avtalsskrivande och samarbetsansvar till upphandling, produktion och leverans av marknadsföringsmaterial både digital, fysiskt, ljud och bild, schemaläggning och problemlösning. I denna tjänst får jag möjlighet att kombinera intresse och profession och använda all min samlade kompetens och erfarenhet.

Under 2023 planerade, strukturerade och byggde jag hemsida åt ingelahofsten.se

Under 2021-2023 har jag varit med och byggt upp verksamheten runt föreningen Kinnekulle Tuftakademi. Inklusive byggande av hemsida, logga, grafisk profil, ateljé och marknadsplan till www.kinnekulletuftakademi.se

Under 2020-2021 planerade, strukturerade och byggde jag hemsidor i wordpress för journalisten www.karinsodergren.se, konstnären tinafrausin.se guide/journalisten www.sophieheine.se och elektrikern www.oskarsspanning.se till de sistnämnda fick jag även fixa en logga.

Projektledde 2013-14 jag arbetet med att ta fram en ny grafisk profil för Miljöpartiet de gröna i samarbete med reklambyrån Locomotive – detta inkluderade förstudie inom organisationen samt implementering och förankring av profilen när den var klar. Allt skedde inom ramen för min anställning som materialansvarig för Miljöpartiet de grönas riksorganisation. Mellan 2011 och 2023 har jag också haft ansvar för Miljöpartiets webbutik: ide, budget, produktion, lager och hemsida.

Projektledde under hösten 2017 arbetet med att ta fram en ny hemsida till frilansjournalisten och författaren Katarina Bjärvall – inklusive bygge av nya sidan i WordPress och flytt från tidigare hemsida.

Projektledare i projektledningsgruppen för Miljöpartiet de grönas mellanvalskampanj 2010-2014 – 250 000 samtal tillsammans med Helena Lundberg och partisekreterare Anders Wallner. Huvudansvar för allt kampanjmaterial som producerades inom kampanjens fyra samtalsämnen.

TEATERPRODUCENT
Producent, fotograf och formgivare av marknadsmaterial och program till föreställningarna Lycka till med allt, Shirley Valentin, Krokus och Knall samt Den genomskinlige Dvärgen för Folkteatern i Göteborg 2008-2009. Även ansvarig för turnéläggning och marknadsföring av gästspelsscenen.

Producent för Allikateaterns föreställningar Porten mot väster, Isbjörnarna och Familjen bra. 2004-2010. Även foto, form och illustration av affischer, program och marknadsmaterial för Allikateaterns teaterföreställningar Porten mot väster, Isbjörnarna, Familjen Bra, Kvarnbyn, I huvudet på Linné, Kafka 125, Bättre utan hund, Darwins Dilemma, Julia, och Från regnormarnas liv. Samt utformning av ny logga, grafisk profil och hemsida för allikateatern.nu och kunskapsteater.nu.